Tornar a tots els projectes

México Flamenco

Un projecte social que fa possible que les dues associacions "Jóvenes Orquestas" de Mèxic DF y Ternikalo XXI de Barcelona col•laborin a la producció musical del Antonio Cortés "Barullo", un jove gitano que ha traspassat moltes barreres fins arribar a tenir un lloc amb els grans productors i musics internacionals del panorama artístic més conegut al voltant del mon. Tomando Conciencia va contribuir a subvencionar els materials i llibres escolars del curs 2011-12 dels participants al documental amb l'associació Gitana Ternikaló XXI. Al juliol de 2011 va co-produir el documental 'Mexico Flamenco' que relata com la música sí que ha convertit en una alternativa al desenvolupament dels nens i nenes al barri de la Mina a Barcelona i també al cal colònia de Cuautepec de la Ciutat de Mèxic, dos llocs associats a la marginació, la pobresa i la violència.

Tornar a tots els projectes